COMPARTIR
Generated with Avocode. Path Generated with Avocode. Rectangle Copy Rectangle Icon : Pause Rectangle Rectangle Copy

Mites sobre el desenvolupament motor dels nens

Laura Estremera

Mites sobre el desenvolupament motor dels nens

Laura Estremera

Mestra, psicòloga i psicomotricista


Creant oportunitats

Més vídeos sobre

Laura Estremera

En un món on lo tecnològic ha envaït tots els àmbits de la vida, els nadons humans segueixen necessitant al nacer el mateix que necessitava un nadó cavernícola: el contacte físic, que atiendan el seu llanto, dormir quan tenen somni o quan tenen hambre. Algo tan senzill —i complex en aquests temps— com l'atenció dels adults. Així ho manté la psicòloga i la psicomotricista Laura Estremera: “Els nostres nens i nenes no van a poder durant molts anys van respondre les necessitats per ells mateixos i van a necessitar un adult. Si atiendo las necesidades y los tratos bien, se creará ese vínculo de apego seguro”.

Laura Estremera és mestra d'audició i llenguatge, tècnica superior en educació infantil, psicòloga i psicomotricista relacional especialista en atenció temprana amb formació en pedagogia Pikler. Ha treballat durant diversos anys com a tutor d'educació infantil i actualment dirigeix ​​un projecte de psicomotricitat vivenciada. A més, Estremera és autora de los libros ‘Criando’, ‘Ser niños acompañados’ o ‘Déjalos ser niños’. En la seva última obra, ‘Criar con apego seguro’, ofereix una guia completa de criança per abordar les necessitats de nens i nenes segons la seva etapa evolutiva.

“En el joc lliure, els nens i les nenes es desenvolupen en tota la seva globalitat, perquè afavoreix el seu desenvolupament motor, cognitiu i socioafectiu”, defiende la psicomotricista, que també fa hincapié en la importància de tenir en compte el moment del desenvolupament de cada nen. per poder acompanyar-los. Estremera ens invitem a reflexionar sobre la nostra mirada sobre la infància, qüestionar l'ús de pantalles i posar l'accent en el pla motor. Una perspectiva que ens acosta a les necessitats bàsiques d'aquell nadó de fa 200 mil anys.


Transcripció

00:05
Laura Estremera. Soc la Laura Estremera, psicòloga, psicomotricista i he escrit diversos llibres sobre criança i educació. L’últim «Criar amb aferrament segur».

00:16
Abel Rodríguez. Hola, Laura, soc l’Abel. 

00:17
Laura Estremera. Hola.

00:19
Abel Rodríguez. Soc terapeuta ocupacional i pare de dues nenes de gairebé cinc anys i gairebé un any, és a dir, que m’interessa molt tenir aquesta xerrada amb tu. Laura, hi ha molta informació darrerament sobre educació i criança, i tu ets especialista en criança respectuosa. En què consisteix la criança respectuosa?

00:37
Laura Estremera.  Doncs la criança respectuosa és aquella que té en compte i respecta el desenvolupament natural dels nens i les nenes, aquella que té en compte quines són les seves necessitats, perquè com bé comenten, hi ha moltes pràctiques de criança. Depèn del lloc on estiguem, de la cultura on ens situem. Algunes pràctiques estan molt arrelades i molt normalitzades, i el fet que sigui molt comú dur-les a terme ens pot semblar que és el que els nens o les nenes necessiten. I me’n venen al cap algunes, per exemple: «No, és que no hem d’agafar-los en braços, que s’hi acostumen» o, «És que ha d’aprendre a dormir solet, perquè si no, doncs potser no n’aprèn mai. Bé, tu deixa’l plorar, que s’hi acostumi, que a la vida no ho tindrà tot així de fàcil». Doncs hi ha moltes pràctiques i, amb la informació que tenim avui dia, doncs sabem que potser no són el més adequat per a aquest desenvolupament infantil. I jo faig servir molt en les formacions i també en el meu llibre «Deixa’ls ser nens», faig una petita comparació amb un nadó cavernícola i m’agrada molt que pensem en aquella època i anem 40.000 anys enrere i pensem en un nadó dels nostres primers “Homo sapiens sapiens”. I jo pregunto a les persones que tinc al davant: «A veure, aquest nadó necessitaria contacte físic?», ​​i les persones em contesten: «És clar, com no ha de necessitar un nadó contacte físic? Perquè necessita sentir la respiració, necessita sentir la calor d’aquesta persona adulta. A més, això li transmetrà seguretat i això li permetrà sobreviure». Jo continuo preguntant i dic: «Bé, i que responguin a les seves necessitats fisiològiques, que el deixin dormir si té son, que el deixin menjar o li ofereixin menjar si té gana, pot tenir cap sentit?».

02:08

I les persones em contesten: «Doncs és clar, si no, aquesta criatura, quin sentit tindria, de fet, no fer-ho?» «I que li parin atenció?». «Home, doncs també, perquè és una necessitat del nen» «I que atenguin el plor?». «Doncs evidentment també, perquè si està plorant deu ser perquè li passa alguna cosa, deu ser com una forma de comunicació amb l’adult, de dir-li que alguna cosa està en desequilibri». I m’agrada molt fer aquesta reflexió per poder arribar a la idea que els nostres nens, les nostres nenes d’avui dia, els que estan naixent avui dia a la nostra societat, a la nostra cultura, tenen les mateixes necessitats que aquest petit nadó cavernícola que precisament tenia aquestes necessitats per ser escoltades per un adult, per ser ateses i enteses per aquest adult i perquè pogués donar-los una resposta i així poder sobreviure i així desenvolupar-se de la manera més adequada possible. I fixa’t si són importants les necessitats en la infància i fixa’t si és important respectar-les, perquè els nostres nens i nenes no podran durant molts anys respondre-les per ells mateixos i necessitaran un adult. I, a més, en funció de com aquest adult respongui és com es crearà aquest vincle d’aferrament. Aquest vincle d’aferrament segur que segurament també avui dia és una cosa que deus haver escoltat molt.

04:00
Abel Rodríguez.  Sí, sí, efectivament, et volia preguntar sobre això. Què és això de l’aferrament? Per què és tan important aquest aferrament i l’aferrament segur concretament?

04:08
Laura Estremera. Exacte, és una cosa que avui dia escoltem molt, «criança amb aferrament», i el que realment és important és aquest vincle d’aferrament segur, perquè d’aferrament en tenim tots i el que volem afavorir amb la informació que avui en dia tenim és aquest vincle d’aferrament segur. I d’on ve aquest vincle? Perquè a vegades podem associar aquest vincle d’aferrament amb agafar els nostres nadons i tenir-los físicament a prop. Potser amb el portament, amb el llit familiar, amb dormir amb els nostres nadons, amb donar el pit. Però el vincle d’aferrament segur és molt més. Això seran facilitadors, ens ho posaran més fàcil en la mesura que podrem respondre abans a les seves necessitats. I hem parlat de la importància de les seves necessitats, però el que volem afavorir és aquests vincles d’aferrament segurs. I tot això, d’on ve? Bé, doncs hem de tornar a anar enrere en el temps. I nosaltres, com a éssers humans, quan passem de caminar sobre quatre punts de suport, sobre els braços i sobre les cames, a poder tenir una posició dreta, és a dir, a caminar simplement sobre dos punts de suport, a caminar en bipedestació sobre els nostres peus, doncs hi va haver dues grans diferències anatòmiques. Una és la nostra pelvis. La pelvis humana és més estreta per poder mantenir aquest equilibri i el centre de gravetat així va canviar. I un altre dels grans canvis que tenim com a “Homo sapiens sapiens” és un cervell més gran i llavors un crani més gran. Com va solucionar tot això l’evolució en el sentit que érem una espècie amb un maluc més estret i, per tant, un canal del part més petitó i un cap més voluminós? Doncs fent que les nostres criatures naixessin abans que estiguessin igual de desenvolupades que ho estan altres espècies en el moment del naixement.

06:03

I per això es diu que l’espècie humana necessita un temps d’exterogestació, una gestació que es dona dins de l’úter, que són aquests nou mesos que tots coneixem, però també hi ha una exterogestació, un temps que, per naturalesa, el nadó hauria d’estar dins de l’úter i hauríem de respondre les necessitats de manera tan semblant com sigui possible a si fos allà dins. Aleshores, a causa d’aquests canvis, d’aquests canvis típicament humans, tenim unes criatures amb unes infàncies molt llargues, si ho comparem amb altres espècies, i molt dependents, perquè per si mateixos no podran sobreviure i llavors necessiten un adult, però no de qualsevol adult i no de qualsevol mena de resposta, necessiten, sobretot, adults que sàpiguen interpretar els senyals, el que ens està emetent el nadó, no només a través del seu plor, també del to corporal, del gest, que sàpiga interpretar-lo i que sàpiga donar-li una resposta. Si l’adult és capaç d’atendre les necessitats, i compte que, quan dic necessitats, no només em quedo amb menjar i dormir, que sol ser el típic que les persones escoltem, quan senten un nadó i diuen: «Doncs si ja ha menjat i ha dormit ara mateix, ja no sé què pot necessitar.» Bé, potser necessita atenció.

07:21
Abel Rodríguez.  Sí, hi ha alguna cosa més, no?

07:23
Laura Estremera. Exacte. Potser necessita contacte. El contacte físic és també una necessitat humana. Aleshores, si atenc les seves necessitats i les atenc bé, perquè és clar, jo puc atendre una necessitat fisiològica, jo puc estar donant menjar al nen sense estar realment escoltant el nen. Escoltant-lo no m’estic referint a parlar, sinó què m’està transmetent pel que fa a ritme, a si ja ha acabat, en si estic connectat realment amb el que…

07:50
Abel Rodríguez. Estar realment.

07:51
Laura Estremera. Exacte. En el que estic fent. Si atenc les necessitats i el tracto bé, s’anirà creant aquest enllaç d’aferrament segur. Però compte, no sempre podrem atendre totes les necessitats i això també és important tenir-ho en compte. En Winnicott parlava del concepte de «mare prou bona», amb aquest «prou», perquè és impossible atendre totes les necessitats dels nens i les nenes. I això també ho hem de tenir en compte. Què passarà quan un nen o nena durant els primers anys va trobant que hi ha persones properes que responen a aquestes necessitats que va tenint? Doncs que es va creant aquest vincle d’aferrament segur i això repercutirà sobretot en aquesta percepció que aquest nen va creant respecte a la resta de persones. «És que les persones són de fiar, les persones hi són per ajudar-me». Com n’és de diferent si no s’atenen així les necessitats. També repercutirà en com es veu a si mateix. «Bé, mereixo ser escoltat, mereixo ser atès. Això vol dir que el que jo emeto té un valor». I tot això es relacionarà amb l’autoconcepte, amb l’autoestima, més endavant. I també tindrà relació amb l’autonomia i amb l’exploració, perquè ho hem comentat, quantes vegades escolto allò de: «No l’agafis que s’hi acostuma» o «És que si el tens a sobre mai te’n podràs desenganxar». Al contrari. Quan atenem les seves necessitats quan ells ho necessiten, doncs el que hi haurà és aquesta seguretat interna que jo sé que hi ha una persona que em respondrà si ho necessito, així que puc anar-me’n a explorar, puc allunyar-me, com passa al parc, m’allunyo, exploro, miro aquestes formiguetes que hi ha per terra, m’apropo a aquest matoll i de sobte m’espanto amb alguna cosa i torno corrent perquè sé on és la meva mare, sé on és el meu pare, sé on és aquesta figura de referència i sé que si les coses es posen malament, doncs tindré aquí algú.

10:00

Aleshores, precisament, el vincle d’aferrament segur està relacionat amb més autonomia, amb més exploració, amb més aprenentatge a la llarga i, de fet, quan estem parlant de vincles d’aferrament segurs, estem fent referència a les famílies, però no només els vincles d’aferrament segurs es crearan entre el nen, la nena i la seva família, sinó que qualsevol adult que estigui en contacte amb la criatura desenvoluparà aquesta relació i desenvoluparà el vincle. I que important prendre consciència també sobre aquest assumpte des de l’escola, perquè són els mateixos nens o les mateixes nenes. Aleshores, cada vegada que hi hagi un nen en relació amb un adult, crearem aquest vincle i des d’allà també afavorirem aquests vincles d’aferrament segurs atenent les seves necessitats i tractant-los amb aquest afecte i amb aquest respecte.

10:54
Abel Rodríguez.  I com es nota també quan des de l’escola es crea aquest vincle amb el nen i et quedes tu com a pare també més tranquil que es quedi una persona de confiança amb aquest nen.

11:05
Laura Estremera.  I una cosa molt important per crear aquest primer vincle entre família i escola, sobretot quan són petitons, és aquest període de vinculació, aquell moment que poden compartir famílies, educadors o mestres i nens dins de l’aula. Potser és una cosa a la qual no estem gaire acostumats, però sí que estem veient la importància que tenen els vincles d’aferrament, doncs tindrem en compte realment com es forma, i un vincle d’aferrament es formarà des de la seguretat que et donen aquestes figures de referència, és a dir, des d’aquesta seguretat que m’està donant el meu pare, la meva mare o aquella persona que és el meu referent, podré anar explorant aquest nou espai, podré anar explorant aquests nous materials, podré anar apropant-me a aquestes noves persones i, per tant, crear vincles d’aferrament segurs, no només a la llar, sinó també a l’escola.

Mitos sobre el desarrollo motor de los niños - Laura Estremera, maestra, psicóloga y psicomotricista
Quote

“Hem de reflexionar sobre la nostra mirada sobre la infància”

Laura Estremera

11:57
Abel Rodríguez. Fenomenal. Em sorgeix el dubte, perquè hem de fer créixer els nens amb les seves pròpies regles, però també posant uns límits. És a dir, que l’adult controla en certa manera aquest creixement, però deixant que els nens continuïn sent nens, que al final és això d’un desenvolupament segons el nen vagi marcant a cada moment.

12:24
Laura Estremera.  Exacte. Que complex tot això i poder-ho encaixar. I a vegades fins i tot pot semblar contradictori. Jo crec que ens ajuda una mica tenir en compte qui som nosaltres, qui és l’adult, quines són les meves necessitats com a adult, quines són les meves expectatives respecte als nens com a adult, el que jo n’esperaria, el que m’agradaria que passés, però tenir en compte també el meu nen o la meva nena i quines són les seves emocions i quines són les seves necessitats i quins són els seus desitjos, els seus interessos, els seus ritmes, perquè si no, moltes vegades barregem i fins i tot estem contínuament volent guiar-los des de la nostra necessitat. Per descomptat que nosaltres som adults, per descomptat que tenim un altre recorregut de vida i per descomptat que els hem de cuidar. Però que important poder fer aquesta distinció i també tenir en compte quina és la nostra mirada sobre la infància. Perquè si no reflexionem sobre aquesta mirada, que em diràs: «Què és això de la mirada?», sobre jo què crec que poden fer els nens o les nenes? Crec que són competents? Crec que poden aprendre per ells mateixos? O, al contrari, crec que ha de ser l’adult qui els ha d’ensenyar les coses i, si jo no li ensenyo, mai no aprendrà? Aleshores, reflexionar sobre aquesta mirada també ens ajuda, perquè el que sabem és que, si posem les condicions adequades, si treballem en aquest vincle d’aferrament segur i oferim oportunitats, oferim materials, oferim espai i els donem aquesta llibertat, per si mateixos, es podran anar desenvolupant. Compte, que això no vol dir deixar-los sols o no vol dir no fer res, com bé comentaves.

14:18

Com n’és de complex. El que estem afavorint és que hi hagi un acompanyament, un acompanyament en el desenvolupament, en lloc de dirigir-lo. Quina diferència o que complex això d’acompanyar, de dirigir. Quan jo dirigeixo a algú jo tinc unes idees preconcebudes, tinc unes expectatives del que ha de passar, un objectiu i llavors soc jo el que intento portar-te a aquest punt. Quan jo acompanyo, és el nen o la nena el que està al centre i soc jo el que vaig estant al seu costat, per descomptat guiant-lo, perquè hi haurà moltes situacions en què hauré d’ajudar, en què hauré de protegir, perquè tinc una sèrie de coneixements que el nen o la nena no té, però estarà al centre, respectarem el seu ritme, respectarem els seus interessos, respectarem el seu desig, en definitiva, respectarem la seva essència, respectarem qui és aquest nen o qui és aquesta nena. I em ve un exemple que potser heu viscut alguna vegada. Si has estat… és clar que deus haver estat en una piscina, i llavors, doncs amb tota la il·lusió del món, veiem un pare o una mare que enfrontarà aquest nen al medi aquàtic. Bé, doncs si no tenim molt en compte les nostres necessitats i les del petit, ens pot entrar com aquestes ganes de voler-li ensenyar moltes coses ja i que gaudeixi, perquè l’aigua és un mitjà molt divertit i veiem el petit que és a la riba amb cert temor, amb certa prudència, perquè és un mitjà totalment nou, que potser, encara que ho ha provat altres vegades, doncs fa un any que no està en contacte amb aquesta sensació. I aleshores veiem la pressa de l’adult, l’objectiu de l’adult, que el nen salti a l’aigua i que salti on soc, i llavors l’anima de moltes maneres i no estem escoltant.

16:17

Més les expectatives dels pares que…

16:19
Laura Estremera.  Exacte.

16:21
Abel Rodríguez. …que realment el que necessita el nen.

16:22

No estem fixant-nos en el seu gest, en el to corporal, en tot allò que ens està expressant a nivell no verbal, que potser ens vol agradar, ens vol acontentar, però li agradaria fer-ho d’una altra manera. Fins i tot en aquesta línia d’en lloc d’acompanyar el seu ritme, els seus temps, anem a la de dirigir, quantes vegades estem demanant fins i tot una mica més cada cop. El nen ja salta a l’aigua. Doncs ara ja li dic que no li donaré la mà, que ho faci sense mans, que s’atreveixi, que no passarà res, que confiï en nosaltres. Però no estem escoltant la criatura. Fins i tot a vegades diem: «No, no, que jo estaré aquí». I marxem una mica més enrere per veure si així l’animem. Potser amb aquesta expectativa de voler motivar-lo o d’animar-lo, estem deixant de banda quines eren les necessitats o el ritme en aquell moment. I perquè tot això passi, estem parlant que hem de donar llibertat en molts moments, en seguir els seus ritmes, temps, desig, exploració. Però també necessitaran, per altra banda, els límits.

17:28
Abel Rodríguez.  Això et vull preguntar, perquè ¿llibertat fins quan o fins a quin punt i on entren els límits, què són els límits? Perquè moltes vegades als pares ens sorgeix el dubte de quan és una cosa molt imposada que no pots fer, o fins i tot un límit que també respongui a allò que el nen necessita a cada moment.

17:51
Laura Estremera. Sí. El tema dels límits a vegades ens genera molts dubtes i sobretot quan parlem de criança amb aferrament, de criança respectuosa, perquè ens pot semblar com a incongruent, com dir: «Estic parlant de llibertat, estic parlant d’autonomia, estic parlant de respectar el seu desig, de respectar el ritme, l’essència i ara, en quin lloc queden els límits?». I moltes vegades tenim o associem els límits a una limitació, a una limitació en el seu desenvolupament, a alguna cosa que frenarà el seu desenvolupament i els límits realment el que fan és protegir i el que fan realment és cuidar i que aquest desenvolupament es pugui donar. Seré una miqueta més explícita, perquè dit així, potser queda una mica abstracte. Al llibre de la Janet Lansbury, «Els nens dolents no existeixen», esmenta un exemple que a mi ja em va obrir en el seu dia força els ulls i deia: imagina’t que vas conduint per un pont sense baranes. Estaràs tens, t’ocuparàs d’un munt d’aspectes, no estaràs còmode. Ara imagina’t que estàs conduint per aquest mateix pont amb baranes. La teva seguretat serà una altra. Estaràs més relaxat, et sentiràs d’una altra manera. Aquests són uns límits. Uns límits que algú ha posat allà i que t’està donant aquesta estructura, t’està donant aquest enquadrament perquè tu puguis dedicar-te al que has de fer, que és conduir i travessar aquest pont. Aleshores ja veiem que el tema dels límits és complex i a mi m’agrada utilitzar grans categories perquè ens resulti més senzill. Per mi els límits importants són aquells que tenen a veure amb la seguretat, amb la salut o amb el respecte. I aquests són els límits que haurem d’expressar o que haurem de cuidar perquè els nens i les nenes es puguin desenvolupar bé i puguin dedicar-se realment a aquestes coses de nen, que és el que han de fer.

19:51

Quan parlem a més sobre límits es poden generar nous dubtes. És clar, com expresso aquests límits? Perquè moltes vegades els emetem de manera molt confusa per a ells. Nosaltres tenim una manera de parlar adulta, però no sempre els arriba la mateixa manera que esperem que els estigui arribant amb les nostres paraules. És important explicar-los què n’esperem. I amb això no em vull referir que hàgim de donar grans explicacions o grans lliçons respecte a un límit. Però pensarem en un nen petitó, d’any i mig, de dos anys, que mossega. I per expressar el límit que no pot mossegar, perquè al final volem, dins d’aquestes línies de seguretat, salut i respecte, perquè respecti les altres persones. És molt petitó, encara no té consciència que, amb aquesta acció, està fent mal a les altres persones. De fet, fins i tot, per a ell, donar la mossegada és una cosa plaent. Però a vegades, en comptes d’explicar-li el que esperem d’ell, que és que no pot mossegar, marxem a límits com més filosòfics i li diem: «La boqueta és per fer petons». Realment al nen amb aquest «La boca és per fer petons» o «És per besar els teus amics» li està arribant el que n’esperem? També seria com un altre punt sobre el qual seria important reflexionar. A vegades ens incloem nosaltres dins del límit i tens un petit que està menjant ja per si mateix i comença a llençar menjar, igual que llença altres objectes quan està jugant i no passa res, doncs ara provo amb el menjar, a veure què és el que passa. I llavors li diem: «No llencem el menjar». «No llencem», i m’estic incloent. Potser el petit està pensant en el cap: «Mira, però jo sí. Per què? Per què no llencem el menjar? Jo ho puc fer».

21:40

Perquè no estem explicant realment què és el que esperem que passi. Pel que fa a aquests límits, també en funció del moment evolutiu en què estiguin, hauran de ser límits físics i no verbals. Jo vaig treballar durant molts anys en una escola infantil i una cosa que les primeres vegades que entres en una escola et xoca o et crida l’atenció és que tu endolles alguna cosa i de sobte els endolls no estan a l’alçada que estem acostumats, per normativa, estan a partir de metre i mig. Per què? Perquè es dona per fet que els nens tocaran, exploraran i seria un fre per al seu desenvolupament estar contínuament explicant-los, dient-los que no toquessin aquesta cosa tan interessant que hi és, que té uns foradets i que a més hi pots introduir coses. Doncs posem un límit físic per cuidar-te a tu, perquè tu puguis dedicar-te al que has de fer per la teva edat, què és jugar, què és explorar, què és aprendre. El col·locarem en un altre lloc i poso aquest límit físic. Els meus pares… sempre he sentit això a casa meva: «A mesura que van creixent els nens, les figuretes…» Abans, que els mobles estaven…

22.43
Abel Rodríguez.  L’adequació de la casa, oi?

22:45
Laura Estremera.  Exacte. Van canviant i van pujant la decoració.

22:47
Abel Rodríguez. Si no vols que caigui o es trenqui, no ho posis. És més fàcil per als nens.

22:51
Laura Estremera.  Exacte, perquè estaríem posant una limitació. Ells volen explorar, volen tocar. Per què hi ha coses que sí, hi ha coses que no? Bé, tot això ja ho aniran aprenent, tot aquest món de les normes socials, però en totes aquelles que tinguem en compte el moment evolutiu en què estiguin, doncs ho respectarem, tenint en compte també que com aprèn un nen o una nena petita aquells límits que són més o menys laxos, que a vegades puc i a vegades no puc i aquells límits en què definitivament no passarà? Doncs veient la reacció de l’adult i comprovant a veure què passa, llavors veiem el nen que li hem dit que no toqui l’endoll i que ens mira i va amb el dit i et continua mirant i va amb el dit i està esperant la teva reacció. Si el volgués tocar per si mateix, agafaria i, quan tu marxes de l’habitació, tocaria l’endoll. No, estic comprovant la teva reacció i estic veient si puc o no puc. Estic veient si el teu gest realment és molt seriós o bo, més o menys és divertit, si s’assembla o no al gest que vas posar quan vaig anar a travessar el carrer mentre passaven cotxes. I aquí vaig comprovant aquells límits que realment són importants, aquells límits que són inamovibles i aquells altres que bé, que depèn de la situació i depèn de la circumstància. I un altre punt important, per acabar aquest tema dels límits, és una reflexió sobre si nosaltres respectem els seus límits, perquè solem donar molta importància a aquests límits que els nens no respecten. «És que li poso el límit i torna a provar-ho». És clar, perquè és petit, ho ha de comprovar. «No, però és que no ho emeto i continua, i a vegades li dic que ja hi és i torna a intentar-ho una vegada més». I després ens mirem a nosaltres mateixos, veiem com ens relacionem amb ells i, per exemple, està el nen menjant i diu que ja no en vol més, ja és ple, que ja no vol més trossos de salsitxa. I aleshores diem: «Vinga». Amb un to més amable, amb un to menys amable, amb més afecte, amb menys, però li diem que se n’ha de menjar un més, que un més serà l’últim. Doncs mira, el nen ens havia expressat el seu límit. T’havia dit que fins aquí. I nosaltres hem insistit una mica més. Realment aquest trosset més canviarà alguna cosa nutricionalment o el que li estem marcant és que quan algú posa un límit es pot traspassar? Es pot provar una mica més. Així que, bé, aquí ho deixo amb aquesta darrera reflexió.

Mitos sobre el desarrollo motor de los niños - Laura Estremera, maestra, psicóloga y psicomotricista
Quote

“Els adults som clau perquè els nens i les nenes connectin, entenguin i, a poc a poc, regulin les seves emocions”

Laura Estremera

25:24
Abel Rodríguez.  Que difícil els límits com a pares, però totalment necessaris. Laura, i quina importància té el desenvolupament de com es va desenvolupant el nen al llarg del temps? Jo ho noto ara amb les dues nenes de dues edats totalment diferents i com amb cadascuna cal anar actuant de manera diferent.

25:45
Laura Estremera. Com n’és d’important, com bé has comentat, tenir en compte el desenvolupament, i és una cosa que jo insisteixo molt en les formacions, en els llibres, però quan tenim aquesta informació, ens és molt més fàcil poder ajustar-nos als nens o les nenes que tenim davant. Què passa amb el desenvolupament? Doncs que, a vegades, com a societat tenim el focus en determinats moments: en el nen que és nadó, després a veure quan ja camina, quan comenci l’escola i després l’adolescència terrible… Tenim com aquests moments, oi? Però és que tot el que va passant en el desenvolupament té un sentit i té un perquè i no està allà per atzar. Exacte. I hi haurà uns processos que seran necessaris, encara que a nivell social li donem poca importància, fins i tot encara que a alguns ens resultin molt molestos, com l’època de les rebequeries, que diem: «A veure si això li passa» o «A veure si això no arriba». Bé, doncs tot tindrà un sentit i tot tindrà una importància. Quan som conscients d’aquest camí en el desenvolupament, doncs gaudirem molt més del procés, perquè, si no, estem buscant aquests moments finals. Que important poder gaudir d’aquest procés i també perquè els nostres nens el puguin viure amb plenitud. A més, en el desenvolupament és un continu, no va tant d’unes edats concretes, com de totes aquelles coses que van passant en el desenvolupament de la criatura. I, a més, allò que va vivint sempre serà la base, serà part de la seva història, serà part del seu camí. Aleshores, que important poder acompanyar totes les etapes, però això no és fàcil per a nosaltres.

27:30

I quantes vegades dic allò de: «És que a l’hora de criar o acompanyar nens no hi ha receptes màgiques i no hi ha receptes universals», perquè a vegades busquem la recepta. Què faig si…? Què faig per a…? No hi haurà receptes. No hi haurà receptes perquè cada nen és diferent. Estarà en un moment del desenvolupament diferent. Cada adult també és diferent i estem parlant tota l’estona de relacions, d’enllaços, que no és: «Jo aplico això i això em funciona». És tot força més complex. Fins i tot, a vegades, una cosa que ens serveix un dia, ja no ens serveix cap altre. Que importa tenir com aquesta caixa d’eines plena de recursos a l’hora d’estar amb les nostres criatures, perquè en funció del moment, del dia, de com estigui, del que està passant, no ens servirà la mateixa eina. Fins i tot a vegades hi ha famílies que diuen: «És que no sé com són tan diferents, si els he criat igual». Segur que els has criat igual? Com a mínim, són dues persones diferents, amb els seus ritmes, necessitats, preferències, però és que nosaltres no som els mateixos. No podem ser els mateixos. Amb el primer no teníem tota aquesta experiència. Amb el segon, alguna cosa devem haver après durant aquest temps. I després, les circumstàncies, el moment. Però sí que és important tenir en compte cada etapa del desenvolupament, què és el que han de descobrir en aquestes etapes. Sobretot, per poder-hi posar més consciència i més atenció i potser no tenir unes expectatives equivocades. Perquè si jo tinc un nadó o un nen petitó, estic plantejant-me l’etapa de 0-3 anys, una de les necessitats que ha d’anar conquerint és la de descobrir el propi cos, establir un vincle amb els adults que té a prop, conèixer què hi ha al seu voltant, i la meva expectativa és que ha de fer amics, és que, quan anem al parc, el que ha de fer és crear o generar amistats i jugar entre elles d’una manera com ho fa un nen o una nena de primària, doncs que es passin la pilota, que es respectin els uns als altres, que comparteixin, doncs estaré gastant una energia en una cosa que no és el seu moment del desenvolupament.

30:00

Quan tenim clar quines són aquestes tasques principals que han d’anar fent els nens al llarg del seu desenvolupament, també les nostres expectatives són més ajustades i podem concentrar la nostra atenció i la nostra energia en alguna cosa que tingui més a veure amb allò que necessiten en aquell moment. Per exemple, un nadó, un nadó petitó, i estic anant al primer any de vida, una gran tasca que ha de fer és poder-se vincular amb aquest adult, amb aquest adult de referència que hem parlat, amb aquesta persona que passa més temps i més espai compartit amb el nadó, amb aquella persona que atén les seves necessitats, amb un nadó que comunica i un adult que cada cop l’entén i el comprèn millor. És una gran tasca poder elaborar tot això i per això és important, també, doncs que hi hagi estabilitat en aquest entorn, en què tampoc hi hagi moltes persones amb aquest nadó, que se m’entengui, lògicament hi haurà la família, a vegades hi haurà l’entorn de l’escola bressol, però no serà una necessitat del nadó estar amb moltes més persones, perquè, a banda de conèixer aquest referent, que puguin atendre les seves necessitats, poder-les emetre, anar-se’n adonant que el món és un lloc predictible, és un lloc segur, també ha de fer una feina molt important, que és conèixer-se a si mateix. I aleshores veurem un nadó que s’està mirant les mans. I es xucla les mans. Diem: «És que aquest nen no juga gens. A veure si li compro algun tipus de sonall o d’alguna cosa perquè es diverteixi, perquè s’entretingui». No, és que la seva tasca en aquest moment és conèixer-se a si mateix, conèixer com funciona el cos. Serà més endavant, quan ja sé com funcionen les meves mans, ja sé moure les cames, començo a interessar-me pel que hi ha més fora. Aleshores començo a interessar-me pels objectes i els agafo, els exploro, me’ls emporto a la boca.

31:49

Però com n’és d’important anar coneixent aquest moment en què estan. Hi haurà un altre moment molt interessant que serà el que he esmentat abans, entre l’any i mig i els tres anys. És un moment d’autoafirmació. El nadó estava molt fusionat amb la seva figura de referència, amb la persona que el cuidava, la necessitava moltíssim, hem parlat d’aquesta dependència inicial, i de mica en mica, gràcies a aquests descobriments que va fent, s’adona que quan ell emet un missatge amb un plor, amb una queixa, hi ha un adult que se n’adona, que és diferent d’ell, es va adonant que per si mateix pot anar fins a aquest objecte que li interessa i pot anar gatejant i agafar-lo i endur-se’l a la boca. S’adona que és un ésser diferent, que és un ésser independent, i llavors apareix una etapa d’autoafirmació, una etapa d’anar conquerint i construint la seva pròpia identitat. Qui és aquest nen o qui és aquesta nena? Si ho veiem així, aquesta etapa, aquests “no” que ens diuen, és l’època del jo solet. No ens ho prendrem com una cosa personal i ens anirem adonant de com va construint tot aquest procés emocional i psíquic tan important per al seu desenvolupament. Si jo no tinc en compte aquestes etapes del desenvolupament, pensaré que, fixa’t, hem arribat als terribles dos anys, és que em pujarà a la gropa i a més ja m’ho ha dit la veïna, que com no talli ara mateix aquestes conductes i sigui ferma, fixa’t d’aquí dos anys com pot ser. Bé, si conec el desenvolupament, podré centrar-me en el que realment necessita aquest nen o nena, que potser és més oportunitat d’escollir. Tindré en compte que apareixerà també aquesta afirmació i que és part del desenvolupament. Tres, sis anys. Comencen ja el col·le, però encara és una etapa on els aprenentatges són molt vivencials, molt corporals, on tot passa per moure’s, per fer, per provar.

34:48

Si a la meva expectativa està que ara ja és a l’escola i llavors s’ha d’asseure en un pupitre i ha d’estar allà fent determinats treballs, doncs serà una lluita contínua entre la seva naturalesa i el que jo li estic oferint. És important anar coneixent tot això. Arriben a l’etapa de primària, una etapa on continuen aprenent sobre el concret, com n’és d’important tot l’aprenentatge manipulatiu. Sembla que arriben a primària i ja tot és lliçó magistral, verbal, llibre de text, llegir. Sí, tenen unes noves habilitats, però continua sent molt necessari tot el que és vivencial, tot el que sigui concret. En Piaget ens parlava en aquesta etapa d’etapa de les operacions concretes, que poden operar des de la ment, però aquest pensament ha de passar per tot això més manipulatiu. És una etapa també important que aprenguin a gestionar el propi temps. Si no els donem aquesta oportunitat i jo dirigeixo tot el seu horari i no els dono aquesta oportunitat de gestionar el seu temps, si no dono moments de joc amb els seus iguals, on començaran a decidir, a defensar els seus punts de vista, perquè ara sí que es poden posar en el punt de vista de l’altre i poden defensar el propi, i no li estic donant aquests temps, estic frenant en certa manera aquestes necessitats que tenen en aquell moment del desenvolupament. I després arriben a l’adolescència, etapa tan temuda moltes vegades per la societat, perquè diem: «Què és el que passa aquí?». A vegades la vivim amb aquesta sensació que passi com més aviat millor, però no hem dit que totes les etapes del desenvolupament tenen un sentit i totes tenen un per què i totes tenen un valor? I serà un altre moment de tornar a reafirmar aquesta identitat. I aquesta identitat amb què ja m’enfrontaré al món adult.

35:41

Una etapa en què a més estan vivint multitud de canvis cerebrals, no només hormonals, que sempre atribuïm aquesta edat més a les hormones. Què passa al cervell? Un cervell amb una amígdala, l’amígdala és aquella part del cervell que ens posa en alerta dels possibles perills, doncs una amígdala que té més activitat de la que ha tingut en etapes anteriors i aleshores poden ser més susceptibles. Més susceptibles al que m’han dit, una mirada, un gest d’una persona. Puc veure com més perills al meu voltant i llavors reacciono. «És que està a la defensiva». Bé, perquè té aquests canvis cerebrals que el fan respondre així. D’altra banda, té un accumbens, que és aquesta part del cervell que s’encarrega de la part del plaer, de la recompensa, la gratificació immediata, que tot ja m’arribi sense demora, també més activa. Vull estar amb els meus amics, amb ells em sento bé. Demorar les gratificacions, saber que he d’estudiar tot això en lloc de poder sortir amb els meus amics serà una cosa que em costarà. I, d’altra banda, té una escorça prefrontal, que seria com aquell centre executiu del cervell, com aquella part que decideix si alguna cosa és més correcta, no ho és tant, les conseqüències de les accions, una mica més adormida en aquella època, per dir-ho així. És a dir, que es desenvoluparà a deshora, es desenvoluparà més tard i anirà més lent en el seu desenvolupament. Aleshores, pot ser que vegem el nostre adolescent i diguem: «Mare meva, és que no pensa les coses, és que només es deixa portar pel que li agrada. És que en aquesta època això d’esforçar-se li està costant.» Bé, quan tenim en compte el desenvolupament podem ajustar-nos molt més, podem tenir expectatives més adequades a aquesta fase que estem vivint i, per tant, els podrem acompanyar millor.

37:35
Abel Rodríguez. O sigui que, com a consell, aprendre el que toca en cada cas, cerebralment, motorament i conèixer el que li toca al nen en cada moment. I, a partir d’aquí, ens resultarà molt més senzill entendre el que està passant en aquell moment.

37:50
Laura Estremera. Exacte, Abel.

37:52

I, Laura, tu dius que cal tenir en compte evidentment el desenvolupament dels nens, però no només del que és cognitiu, és a dir, del que van pensant, del que es va desenvolupant al cervell, sinó també des del motor. Quins són els principals mites pel que fa a aquest desenvolupament motor dels nens?

38:12
Laura Estremera. Doncs mira, un dels mites que em ve així al capdavant, el primer és el de «cal ajudar-lo, cal ensenyar-lo a caminar. És que si no li ensenyes no n’aprendrà mai». Aquest seria un dels mites. Un altre que em ve és el de «cal asseure’l perquè vagi aprenent a seure, perquè agafi força, perquè així anirà agafant força a l’esquena i podrà estar més dret». Un altre mite que em ve és quan hi ha un nadó que l’han col·locat en un carretó, en una hamaca, en alguna cosa que estigui assegut i llavors fa com una menció de tirar-se endavant. «El que vol és veure», quan en el desenvolupament tot passa en el mateix temps, és a dir, que el desenvolupament visual anirà relacionat amb el desenvolupament motor. Potser aquest nen ens està indicant que vol estar en una altra posició, però no ens ho pot indicar d’una altra manera perquè està agafat amb uns tirants. Aleshores, de seguida comencem a verticalitzar-lo i a asseure’l. Un altre mite que em ve al cap és aquest que «és que s’avorreix» i com que s’avorreix perquè no està fent res, perquè fixa’t que el poso aquí i no fa res, doncs aleshores li he de comprar alguna cosa perquè es diverteixi i li he comprat unes carrutxes, un caminador, cosa que el que fa és posar el nen en unes condicions a nivell de moviment que ell, per si mateix, no podria assolir. I així, com a últim mite que em ve al cap i aquest ara l’explico, és el de: «és que no gatejarà, perquè a la meva família no es va gatejar o el meu altre fill no va gatejar i llavors jo, pel que veig ja, aquest passarà directament a caminar». Per què parlo de tots aquests mites? Perquè hi ha una base, perquè hi ha persones que es dediquen a estudiar tots aquests temes i, si hem d’utilitzar algú com a referent, doncs parlaré de l’Emmi Pikler.

40:14

L’Emmi Pikler era una pediatra hongaresa que als anys 30 a Hongria passava consultes de pediatria, però tenia una mirada cap a la infància diferent. No estava tant centrada en la malaltia, com en què és el que un nen o una nena pot fer per si mateix. Confiava en aquelles capacitats que tenen els nadons de poder anar aconseguint coses pels seus propis mitjans i, més tard, a la seva carrera professional, va començar a ser directora d’un orfenat. En aquella època, als orfenats hi havia taxes de mortalitat altíssimes. Els nens, encara que estaven mèdicament cuidats, encara que hi havia unes condicions d’higiene òptimes, doncs els nens no es desenvolupaven bé i hi havia, de fet, dificultats emocionals i aquestes dificultats emocionals després es traslladaven a la resta d’àmbits. Pikler el que va idear és un sistema a l’orfenat que ella dirigia perquè els nens poguessin desenvolupar-se bé en tots els aspectes, per no només reduir aquestes taxes de mortalitat, sinó que poguessin sobreviure tots els nens, però sobretot tinguessin un desenvolupament adequat en tots els aspectes. No ens ficarem aquí en poder explicar quin és aquest sistema de la pedagogia Pikler, però una cosa que va realitzar és, entre moltes altres, una investigació sobre moviment, sobre el moviment lliure, perquè ella, en aquestes condicions de l’orfenat, en aquest context, estava en condicions de poder realitzar una investigació on es controlessin tots els paràmetres exteriors, on la situació fos molt controlada, on hi hagués una mostra de nens, mostra perquè es diu així quan hi ha investigacions, prou àmplia per poder demostrar que els nadons estan preparats genèticament per adquirir per ells mateixos, sense que ningú els ensenyi, les diferents postures, suports i formes de desplaçament.

41:31

Això va ser un abans i un després, perquè una cosa que es podia intuir, es podia portar a la pràctica, queda demostrat que els nadons estan preparats per fer-ho. Què és el que també es descobreix? Doncs no només que hi hagi aquesta base de poder-ho fer, és a dir, que tots els nadons tindran, si no hi ha una dificultat de base, aquesta possibilitat de poder gatejar, sinó que, si nosaltres intentem ensenyar als nadons que adquireixin determinat moviment, que es col·loqui en determinada postura, seré més explícita, per exemple, tinc un nadó que està de panxa enlaire i el que vull és ensenyar-li a seure, llavors l’assec jo, el que generarem és crispacions, tensions, és a dir, que el moviment no ve perquè jo com a adult t’ensenyi a col·locar-te una postura o jo et col·loqui un aparell que em venen en una botiga perquè et col·loqui en aquesta postura, sinó perquè el nadó per si mateix va provant el seu cos, hi ha també un desenvolupament a nivell del sistema nerviós central i tot plegat va permetent que el nadó vagi adquirint aquestes postures, suports i desplaçaments. I, és més, quan nosaltres com a adults intervenim, amb la millor de les intencions, volent-los ensenyar, volent que així ho aconsegueixi fer, moltes vegades el que aconseguim és el contrari, que se saltin etapes. Exacte. Tot i que pot ser que aquí vingui el dubte de: «Bé, però és que tots caminen». És clar, perquè, com a espècie, tots els éssers humans, sense una dificultat, caminarem. Però aquest recorregut, aquesta seqüència, això que va passant fins que aconsegueixen caminar, sí que, en funció de com intervinguem, si respectem el procés o si no ho fem, no hi haurà aquest camí de la mateixa manera si es respecten o no, i això també ens pot generar el dubte de dir: «Bé, i aleshores nosaltres, com a adults, què fem? Significa que llavors jo em desentenc, el deixo aquí?».

44:29

Ni molt menys. Implica sobretot un canvi de mirada. Implica veure els nens i les nenes des de l’inici com a competents, com que poden aconseguir moltíssimes coses, en lloc de veure’ls com amb tot allò que els falta, tot allò que encara no fan, veure allò que sí que són capaços de fer i tenir aquesta confiança que allò passarà, per no afanyar-nos, per no posar-nos nerviosos, perquè tot tindrà el seu temps. A banda, vivim en una societat amb aquesta idea que com més aviat millor. Sembla que si ho aconsegueix abans serà més llest. Doncs no. Cada nen tindrà un ritme diferent. Què fem també? Acompanyar tot aquest procés. I això no és una cosa passiva que deixo el meu nadó, sinó que preparo l’espai, preparo les condicions, preparo els materials perquè puguis desenvolupar-te per tu mateix. I a més soc aquí, estic a prop, estic al teu costat perquè tinguis aquesta confiança suficient, aquesta seguretat que em tens a prop, perquè puguis centrar-te de nou en el que tu pots fer.

45:34
Abel Rodríguez.  I això, Laura, és clar, tu ets psicomotricista i a més treballes des d’una psicomotricitat concreta, cosa que s’anomena psicomotricitat vivenciada. Què és la psicomotricitat vivenciada i en què es diferencia amb altres menes de psicomotricitat?

45:49
Laura Estremera. Quan parlem de psicomotricitat, igual el que ens ve a la ment és un espai ampli, materials, que poden ser bancs de fusta, mòduls de goma escuma, pilotes, cordes, cèrcols, cons i nens jugant. Nens jugant o bé fent una sèrie de… fent una tombarella, saltant. Què és això de la psicomotricitat i què té a veure amb una mica aquesta escena que estem veient? Bé, la psicomotricitat, com veiem, es compon de dues paraules, encara que realment és una de sola, té aquesta part psico i té aquesta part motricitat. D’acord. Per què està unida? Doncs perquè les coses que ens passen a nivell psicològic, els nostres pensaments, les nostres emocions, s’estan reflectint al nostre cos. Si jo ara estic en un moment de més tristesa, es veurà també externament i també com estigui el nostre cos es veurà reflectit en les meves emocions, en els meus pensaments. Per què he fet aquesta descomposició de la paraula o aquesta unió? Perquè no som una ment separada d’un cos. Som una globalitat i si ho hem pogut veure molt clar en un adult, amb els nens i les nenes, doncs amb més motiu no pot anar separat. D’una banda, el moviment i ara és moment, per exemple, a l’escola de saltar, fer una tombarella, rodar. I ara és moment d’una cosa més cognitiva. I ara no, ara ets a l’aula i llavors has d’estar quiet, aturat i només funcionant des del més racional i deixar tot el que té a veure amb el cos, controla-ho d’alguna manera.

47:36

No, els nostres nens i nenes, sobretot quan són petitons, són aquesta globalitat i és el que s’afavoreix des d’aquesta psicomotricitat i sobretot des d’aquesta psicomotricitat vivenciada. Perquè no només els meus pensaments, les meves emocions es reflectiran al cos. Fins i tot els meus afectes. Els vincles. Com des de petitó he estat sostingut, he estat cuidat, he estat agafat. La seguretat que sento respecte a les altres persones estarà dins meu i de la meva vivència. I s’expressarà i s’exterioritzarà a través del cos, a través del moviment, a través de com els nens i les nenes utilitzen el seu cos, el seu moviment, els objectes, cosa que els psicomotricistes anomenem l’expressivitat motriu, que pot ser una paraula una mica diferent. Per això, des de la psicomotricitat, allò que afavorim és un espai, que és la sala de psicomotricitat, oferim uns materials, que són materials molt poc estructurats, materials que en si no ens diuen res, perquè són formes geomètriques d’escuma, cilindres, cubs, matalassos, cordes, cèrcols.

48:55
Abel Rodríguez.  No són res, però poden ser qualsevol cosa.

48:57
Laura Estremera. Exacte. No són res, però ho poden ser tot perquè els nens, en utilitzar-los, ens estiguin expressant, ens estiguin explicant a través de què? Del joc, d’aquest joc lliure, a través del moviment, a través de la seva acció ells estan seguint el seu desig, seguint la necessitat del moment, explicant les seves necessitats actuals, connectant amb el que volen fer, amb aquesta motivació intrínseca, amb aquesta motivació que surt de dins teu, del que tu necessites. I també estan elaborant, estan elaborant vivències, estan expressant vivències de temps en què no hi havia llenguatge verbal, però que sí que han quedat inscrites al cos, estan elaborant les seves fantasies, estan elaborant les seves pors. Per això també hi ha una sèrie de jocs que apareixen a la sala de psicomotricitat, que són molt universals, i el que fem és, des de la psicomotricitat, afavorir que tot això es pugui donar. I potser et preguntes: «Bé, llavors això què hi té a veure, en què es diferencia que les meves filles baixin al parc a jugar cada tarda o en què es diferencia del joc que fan a casa?». Doncs hi haurà els seus matisos i hi haurà les seves diferències, encara que la base serà aquest joc i aquesta expressió lliure. I alguna d’aquestes diferències és que es fa en un lloc específic, hi ha com un enquadrament. Un altre cop estem parlant d’uns límits. Uns límits que et permeten comprendre el que vius fora de la sala i el que es viu i s’expressa dins la sala. Perquè els nens van comprenent el nostre món adult, el nostre món de normes, el nostre món on moltes vegades cal contenir el que t’agradaria expressar, el teu desig en aquest moment, perquè hi ha altres normes socials i aleshores volem afavorir aquest altre lloc on puguin mostrar-se tal com són, en les seves conductes més regressives de necessito més afecte o més contacte, també en aquestes més agressives i tinc un lloc i un context on puc muntar una torre on puc destruir-la.

50:54

I aquí també puc viure tot aquest plaer que en un altre context no puc fer. Per això la sala de psicomotricitat tindrà un enquadrament específic que ens permetrà diferenciar el que es viu fora i el que es viu dins, que permetrà elaborar tot el que els nens van vivint i on també es compta amb la figura del psicomotricista, que serà aquest adult que sabrà acollir tots aquests jocs, que veuràs transformar, quan sigui el moment, tots aquests jocs, i els podrà ajudar a elaborar-los. Així que, una mica així com resum de la psicomotricitat, doncs és una pràctica que està molt centrada en el cos, en el joc, en l’acció, en una etapa on el joc, l’acció, el moviment, els ajuda en el desenvolupament maduratiu i també en el desenvolupament psíquic.

Mitos sobre el desarrollo motor de los niños - Laura Estremera, maestra, psicóloga y psicomotricista
51:45
Abel Rodríguez. Bé, Laura, i quina importància té l’estil de criança que instaurem els pares en cada cas per al desenvolupament de cada nen en tots els àmbits, però sobretot en el desenvolupament emocional de cada nen?

51:59

 Doncs tindrà una importància clau. I que important que em preguntis sobre el desenvolupament emocional, perquè fa unes dècades el desenvolupament emocional era una cosa que quedava oblidada. Posàvem la importància en els aprenentatges, en allò racional i allò emocional intenta contenir-ho i que no es noti gaire. Totalment. Ara estem en un altre moment, un moment en què es dona més importància a tot aquest desenvolupament emocional, a aquest àmbit emocional. Tu vas a una llibreria i la literatura infantil que hi ha sobre el tema, els llibres per al pare, que tenen en compte aquest aspecte. I per què és tan important? Doncs perquè les emocions són guies, són missatgeres. No és una cosa contra la qual hàgim de lluitar, sinó que, quan jo noto una emoció, és el que em ve a indicar que m’està passant alguna cosa, que m’està passant alguna cosa respecte a mi o respecte a com jo estic en relació amb els altres. I llavors, si soc capaç d’escoltar aquesta emoció, soc capaç de tenir-la en compte i faig alguna cosa en conseqüència, doncs en lloc de lluitar contra les meves emocions, em serviran i m’ajudaran. Aquesta part que ens ha arribat, doncs tindrà la seva repercussió en com els nens o nenes aprenen a anar vivint també amb totes aquestes emocions. I si hi ha alguna cosa que és clau perquè els nens i nenes puguin connectar amb aquestes emocions, entendre-les i de mica en mica regular-les, serà l’adult. Per què serà clau aquesta figura de referència, aquelles persones que estan compartint temps i espai amb els nens i les nenes? Doncs bé, primer, per aquestes estructures cerebrals de la infància.

fancia.

53:52

Els nens i les nenes no tenen aquesta escorça prefrontal desenvolupada. Què és l’escorça prefrontal? És la part del cervell més externa i que és a la zona més davantera del nostre cervell, que ja hem vist que era un cervell en formació, amb una infància molt llarga, que necessitaria moltes atencions. Doncs bé, aquesta zona del cervell és la que s’encarregarà de poder regular les emocions, de veure si la meva conducta és socialment adequada o no ho és. Aleshores, tinc aquesta part que no està desenvolupada, però, per contra, tinc un sistema límbic on sí que sento les emocions i que em permet expressar-les, que sí que està desenvolupat. És a dir, els nens petits sentiran les emocions, les expressaran, però per si mateixos no les podran regular, llavors necessitaran adults que acompanyin aquestes emocions, és a dir, que hi siguin, que hi siguin presents i que ajudin a regular-les. Perquè és clar, nosaltres som adults i nosaltres sí que tenim la nostra escorça prefrontal desenvolupada, o hauríem de tenir-la. On és el problema en tot això? Doncs que som una generació on no es donava gaire importància a les emocions.

55:07
Abel Rodríguez. Això em sona a allò de validar emocions. Té alguna cosa a veure amb…

55:11
Laura Estremera. Estarà relacionat, exacte. Si a nosaltres no ens han ensenyat què hem de fer amb les nostres pròpies emocions, com podré saber què li he de transmetre al meu fill o a la meva filla respecte a les seves pròpies emocions? I, a més, en un moment del desenvolupament en què no consisteix tant a explicar-li verbalment el que ha de fer: «Vinga, calma’t». No, sinó que jo l’he de calmar. I amb el meu exemple de com es calma un cos que està molt nerviós, que en aquell moment té molt enuig, anirà tenint recursos de què podrà fer per si mateix les pròximes vegades, després de moltes situacions. Aleshores diguem que aquesta zona del cervell es desenvoluparà tard, però a part no es desenvoluparà només que deixem passar el temps, perquè segurament deus conèixer molts adults que no tenen aquesta capacitat de regular les seves emocions, de controlar…

56:03
Abel Rodríguez. Massa.

56:05
Laura Estremera. …les conseqüències de les seves accions. Aleshores, quin pes tenim com a adults? I com bé deies, primer he d’adonar-me que hi ha l’emoció, he de validar la teva emoció. Què és validar? Que és vàlida. Hem dit que les emocions és una cosa que sentim al cos. És clar, no és una cosa que esculli tenir. Jo no trio estar trist, jo no trio estar enfadada, jo no trio tenir por. Aleshores, si jo li envio al meu fill o a la meva filla el missatge contrari: «No tinguis por, no t’espantis». No té gaire sentit, perquè de fet se sentirà malament pel que sent. Una altra cosa serà la conducta. Una altra cosa serà què fas amb aquesta emoció que tu estàs sentint. Aleshores, com n’és d’important validar aquestes emocions. Reconèixer que hi són. I poder donar una resposta per regular d’una manera més corporal en aquestes edats aquesta emoció, perquè ells vagin captant aquests exemples de què poden fer. Quan hi ha un enllaç d’aferrament segur, una de les característiques d’aquest enllaç segur era que escoltàvem les seves necessitats, les interpretàvem i donàvem una resposta. En aquest cas, veig que està enfadat. Entenc que està enfadat. Puc estar jo d’acord o no amb el seu enuig. Puc estar d’acord o no amb la seva conducta, amb el que ha passat, però sé que l’enuig l’he d’acollir i l’he d’ajudar a fer que aquest enuig baixi. Però què passa quan com a adult no sé regular les meves emocions o no estic dins d’aquest vincle d’aferrament segur i desenvolupo altres menes de vincle on la part emocional la deixo més de banda? Perquè hem dit: no només existeix el vincle d’aferrament segur, hi ha altres tipus de vincle. Per exemple, des d’un aferrament evitatiu, en línies molt generals i simplificant moltíssim, estaríem responent a les necessitats dels nens, les necessitats físiques, fisiològiques, però després tot el que és emocional ho estaríem deixant una mica més de banda.

58:00

Quan està enfadat, doncs no responc a aquest enuig. Li dic: «Doncs quan se’t passi, ja tornaràs» o «Calma’t, que no tinguis por, que no estiguis trist». No estic validant les seves emocions, fins i tot les estic negant, no les estic atenent. Aleshores aquest nen o aquella nena, després de molt de temps, després de moltes situacions, el que aprendrà és a no mostrar les seves emocions. Però no mostrar no vol dir el mateix que no sentir. Aleshores, a nivell fisiològic, el seu cos es continuarà activant, a nivell hormonal, aquestes emocions es continuaran disparant, però el cos aprendrà a no mostrar. I què trist no mostrar, perquè saps que, des de fora, l’entorn no acceptarà aquestes emocions que tu estàs expressant. Des d’un aferrament ambivalent, també resumint moltíssim, és quan es barrejarien les nostres pròpies emocions amb les del nen, i llavors el nen estarà vivint una emoció molt intensa. Ha caigut, s’ha fet mal, està espantat perquè s’ha fet mal al genoll i nosaltres, en lloc de calmar aquesta emoció, el que fem és augmentar la intensitat d’aquesta emoció, perquè m’espanto moltíssim i dic: «Mare meva, és que si et passa alguna cosa jo em moro. El que t’ha passat, m’enviaràs un dia a l’hospital». És a dir, estic barrejant les teves emocions amb tot el que t’està passant a tu, que encara no ets capaç d’acollir-lo, de sostenir-lo i de regular-lo, més les emocions de tot el que li està passant a la meva figura de referència causat pel que a mi m’ha passat. És a dir, no m’està ajudant a calmar a nivell emocional. I també tindríem l’aferrament desorganitzat. Aquest és l’aferrament que sabem que a nivell de salut mental serà el que més dificultarà el desenvolupament dels nens i les nenes. I el mateix, sent com a molt simples a l’hora d’explicar-ho, seria quan en lloc de trobar el nen o la nena seguretat en aquesta figura de referència, troba la font de por, la font de terror.

1:00:06

A vegades, perquè aquest adult pot ser el que m’ha fet mal i una part de si mateixos els diu: «Fuig d’aquesta font de terror que és la que t’està causant aquest malestar». Però hi ha una altra part de si mateixos que quan es desperta aquesta conducta d’aferrament és: «Ves-te’n amb la teva figura de referència». Aleshores tornen cap a la seva figura de referència, que li torna a dir inconscientment: «Fuig d’aquesta persona». I això sabem que no és adequat per al desenvolupament de la infància. Per això diem que l’aferrament desorganitzat estaríem entrant en temes d’abús, de maltractament, però és el més perjudicial per a la salut emocional de la persona.

1:00:47

Després de dues nenes, m’hauria encantat que haguessin vingut amb un manual d’instruccions i ara mateix els pares tenim accés a molta més informació de la que es tenia abans. Però és veritat que hi ha vegades que, amb tot l’amor del món, utilitzem estratègies errònies i que no són gens beneficioses per als nens. Quines són aquestes estratègies que utilitzem de manera errònia?

1:01:10
Laura Estremera. Hi ha moltes estratègies, com dius, que, amb la millor de les intencions, les apliquem fins i tot a vegades perquè veiem resultats molt immediats, però que no els estan ajudant a llarg termini amb les seves emocions. Una seria quan intentem treure’l ràpidament d’aquesta emoció en què estan, sense permetre que atenguin aquesta emoció, nosaltres també escoltem l’emoció, connectar amb el cos, amb el que passa, amb el que ha passat i fer alguna cosa en conseqüència perquè aquesta emoció baixi i tornem una altra vegada a un moment d’equilibri. Es dona quan intentem treure’l ràpidament. Per exemple, el nen està trist i volem que ràpidament el que senti és alegria i felicitat. Bé perquè no sabem què fer amb aquesta emoció, bé perquè ens incomoda veure’l així i és natural que no ens agradi veure’l patir. És natural que no ens agradi veure’ls passar-ho malament, però les emocions hi són per alguna cosa i cal acompanyar-les, no intentar canviar-los d’emoció, bé perquè no tenim temps, sortim ja cap a l’escola i hem de sortir ja de casa i no és moment d’estar resolent aquesta situació en aquest moment. Sigui com sigui, intentem canviar-los d’emoció i no els estem ajudant. Exemple: som al supermercat, volia un paquet de patates. S’ha enfadat i, com a estratègia, li deixem el nostre mòbil perquè es posi a veure dibuixets i així ja no pensi en aquestes patates i llavors estigui en una altra emoció. No hem acompanyat aquesta emoció i, de fet, en el moment en què apaguem el dispositiu electrònic, tornarà a aparèixer aquest enuig, que l’hem deixat en pausa. No vol entrar a l’escola i en lloc de… Bé, això porta el seu temps, veure què passa avui, què està passant, acompanyar aquesta tristesa, li prometem el gelat que li comprarem després o passem per la botiga per comprar la llaminadura.

1:03:10

El que estem intentant és treure’l d’aquesta emoció en lloc d’ensenyar-li què cal fer quan senten aquesta emoció. Una altra estratègia que no seria adequada seria la negació, que és quan ens ensenyen a no pensar en això. «Però tu no estiguis trist, vinga, no pensis, no pensis en això.» No, és que em passa alguna cosa, m’està succeint i li he de donar aquest valor i aquesta importància. I després ja veuré com faig baixar totes aquestes sensacions que tinc a dins. O el control emocional, que és quan l’adult intenta que el nen o la nena no senti i que pugui controlar, que per edat no podran regular les seves emocions per ells mateixos, aquestes emocions. «Però no tinguis por. Però no t’enfadis. Quan ja estiguis calmat, aleshores tornes». Al final això, què ens indica? Doncs un adult moltes vegades que no és capaç de regular les seves pròpies emocions, que no és capaç de controlar les seves pròpies emocions i que, veure les emocions a l’altre, el fa sentir encara més incòmode i per això les intenta contenir, les intenta controlar. Però, per altra banda, hi ha estratègies que sí que ens ajuden. Començaríem pel més senzill: amb atendre aquesta emoció, què és el que està passant? On la notes al cos? Validar aquesta emoció. «Veig que estàs enfadat, però no pots colpejar el company». Que això no treu que posem aquest límit després, perquè separem sobretot la persona de la conducta. La conducta és el que pot no ser adequat. La forma que has tingut d’expressar-ho és el que no és adequat. Però tu, com a persona, pots sentir, pots expressar i, sobretot, soc l’adult, el que t’ajudaré a regular. Que important també el llenguatge que fem servir.

1:05:10

Perquè moltes vegades posem aquestes etiquetes als nens o nenes. No és el mateix expressar que en aquest moment estàs fent soroll i jo necessito silenci perquè he d’estudiar per a l’oposició, perquè tinc l’examen d’aquí a dos mesos i a més avui tinc una mica de mal de cap. A dir: «És que ets un sorollós». Aquí ja he posat aquesta etiqueta i a més ets tu com a persona qui ets el sorollós. Quan ocorren aquestes situacions, també utilitzar una narrativa, una explicació adequada. Segur que has viscut aquesta situació. Hi va un nen petitó, d’un parell d’anyets, i pica amb una taula. I llavors l’adult diu: «Taula dolenta, pega-li a la taula». És clar, on estem posant el locus de control? El locus de control és aquest control que tu tens sobre la vida i sobre les situacions. L’estem posant a l’exterior, on les coses inanimades et venen a fer mal. Quines creences estem cultivant en aquest nen o en aquesta nena? En comptes d’explicar-li que anava de pressa o corrent i ha xocat amb la taula. Podrà actuar com a models. A vegades ens centrem molt o gastem molta energia en fer que, per exemple, demanin perdó. O demanin les coses per favor. En una edat i en un moment evolutiu en què ni entenen què és demanar perdó, ni entenen què és demanar les coses per favor. En una època en què sí que aprenen moltíssim del nostre model i del nostre exemple: jo vull que doni les gràcies quan algú li dona alguna cosa, doncs quan el meu fill em doni alguna cosa, li donaré les gràcies jo i li estic ensenyant el model de com es fa. Jo vull que digui «ho sento» després d’una situació en què s’ha equivocat o no ha fet alguna cosa correcta, doncs quan jo m’equivoqui com a adult, que també m’equivoco amb el meu fill, doncs li diré que ho sento i que no he actuat de la manera més adequada. Aleshores sí que tenim estratègies que ens ajuden en aquesta regulació de les emocions. Però, com veus, som nosaltres els adults els que hem d’estar acompanyant tots aquell moment i aquesta regulació emocional.

1:07:26
Abel Rodríguez.  I, Laura, em sembla important parlar-ne. És possible educar sense càstigs?

1:07:30
Laura Estremera.  Doncs la resposta curta és sí, però la matisarem. Què passa amb això dels càstigs? Doncs a vegades els nens i nenes fan coses que no són adequades, que no són correctes i els haurem de mostrar o ensenyar que, al nostre món, hi ha altres persones, que hi ha altres persones amb altres necessitats, amb altres emocions i que també hi ha una sèrie de normes, doncs hi ha coses que són adequades i que no ho són. Però mostrar-los tot aquest camí no vol dir que hàgim de fer-ho a base que ells pateixin. Perquè realment, què seria un càstig? Com que tu has fet alguna cosa que no és correcta, llavors jo et faig alguna cosa que et faci patir o et trec una cosa que t’agrada per fer-te patir i a veure si així aprens a no fer-ho més. Quan ho posem així sobre la taula es veu com a diferent i realment això és el que estem afavorint? Com que treus? Com que hi poses? Si no el deixo anar al parc quan habitualment anem al parc perquè no va compartir ahir el gronxador, realment t’estic traient una cosa que t’agrada per veure si pateixes així, et molesta, et dol i llavors la pròxima vegada deixes el gronxador. Compte això, que elaborat i que complex.

1:08:47
Abel Rodríguez.  Sí, i sona força lleig, la veritat.

1:08:49
Laura Estremera. Per a una ment petita. O et faig alguna cosa que no t’agradi, la meva mala cara, un gest seriós, en el pitjor dels casos t’aparto del grup, t’excloc respecte al grup social, quan som éssers socials i, anem a casos ja de negligència, et pego o et faig mal. Al final el que busquem és el patiment. I diràs: «Laura, home, no, no et passis». Què passa si jo li dic, li imposo un càstig i riu i s’ho està passant estupendament? Que tindrem la sensació que no l’estem castigant. L’envio a la seva habitació i a la seva habitació s’ho està passant estupendament jugant i direm: «És que no li ha fet efecte el càstig». És a dir, que fins que no veiem aquest mal, sembla que no funciona. La pregunta no seria que li he de fer mal perquè aprengui, sinó què vull que faci d’una altra manera, jo què vull fomentar que faci d’una altra manera respecte al que ha passat i sobretot, amb quins motius vull que ho faci. Vull que ho faci perquè s’ha adonat, li he explicat, ha entès que ha de respectar els altres o que no ha de fer mal, o que això no és adequat per a ell o per als altres, o que ho faci per por? A veure si l’adult s’enfadarà. A veure si em castigaran, a veure si m’agafen o no m’enxampen, perquè això a llarg termini, és clar, el que aprenen és a ho faré o en mesuraré les conseqüències. Si no és prou dolent el càstig, doncs ho faig igualment, perquè no estem afavorint el desenvolupament moral, el desenvolupament que et fa respectar-te a tu i també respectar els altres. Aleshores, es pot educar sense castigar? Sí, però això no implica no fer res, implica un acompanyament i un acompanyament és més complicat que simplement dir-li: «Al racó, ves-te’n un minut» o «Avui no vas al parc», perquè el que és complicat és poder transmetre tot això que hem de transmetre. Perquè quan un nen està separat, per exemple, del grup al racó, no pensarà: «Oh, mira, gràcies al fet que m’han posat aquí exclòs del grup, ara seré millor persona i no tornaré a molestar mai més».

1:10:54

Si és petit, no sabrà per què és allà i només tindrà una necessitat d’estar amb els seus referents, amb la resta del grup i no comprendrà què és el que fa aïllat. I si és més gran, el que cultivarà és ressentiment i aprendre a fer-ho sense que l’enxampin. Aleshores, implica no fer res? No, al revés. Implica un procés més complex, un procés de comprensió. El que parlàvem de: comprenc en quin moment del desenvolupament estàs, què és el que pots entendre, què és el que no pots entendre en aquest moment i m’ajustaré a la manera com ho pots entendre i com t’ho explico. Connexió. Lògicament, si has fet alguna mena de conducta, t’has deixat emportar per una necessitat no coberta i per una emoció. Com t’ajudo a regular tot això? I quan ja estiguis calmat i ja estigui regulat, arribarem a la correcció, com t’ho explico, com et faig saber que potser això que ha passat no era adequat i com podries actuar en un altre moment. Per exemple, hi ha dos nens a l’escola, tres anyets, són al pati i un agafa el camió que porta l’altre. I, com que no el deixa anar, el colpeja. Què fem? Comprensió. Connexió. Correcció. Comprensió: entenc el moment evolutiu en què et trobes. Tens tres anys i et deixes portar pel teu desig, per això et ve de gust en aquell moment. I has vist aquest camió de joguina tan maco que està portant a més l’altre nen i ets en una edat on les joguines s’utilitzen molt com a mediador. És a dir, que m’interessa la joguina, però realment el que m’interessa és que la portes tu, però com que no tinc estratègies per poder-me relacionar amb tu, doncs m’interesso per aquest camió, per aquesta joguina. I també comprenc que està en un moment evolutiu en què no és capaç de posar-se al punt de vista de l’altra persona, que això és una capacitat que adquiriran molt més tard. Aleshores no és una cosa que ha fet per fastiguejar l’altre o per molestar-lo, perquè sempre l’atacarà, sinó perquè vol interactuar i vol en aquell moment aquest camió.

1:12:56

Comprensió. Connexió: veig en quina emoció es troba. Hi ha enuig? Bé, doncs el primer moment és anar a aquesta situació. M’ajupo a la seva altura, tinc els dos nens a prop i me’n vaig a la part de correcció. Ja m’escolten, estan atenent en aquest moment, a nivell emocional ja hi ha aquesta connexió. Doncs aleshores posaré el límit. Veig que vols el camió, però l’està utilitzant aquell nen. Quan s’acabi, pots agafar-lo tu. I si no, mentrestant pots anar a jugar a un altre lloc. A un nen li arriba el missatge que mereix ser respectat. A l’altre nen li arriba el missatge que ha de respectar els altres. No em fico encara dins de la seva ment a intentar explicar-li: «Però no veus que si li treus… Perquè després un altre dia, quan tu portes joguines i te’ls estiren no t’agradarà aquesta sensació…», perquè no són capaços de comprendre tot això. Me’n vaig al concret, fins i tot: «Mira la cara, no li ha agradat que li estiressis el camió». Me’n vaig a allò concret en el moment en què estan i sobretot tenint en compte què és el que vull que puguin fer d’una altra manera i li dono aquestes eines perquè puguin utilitzar-les en altres ocasions.

Mitos sobre el desarrollo motor de los niños - Laura Estremera, maestra, psicóloga y psicomotricista
Quote

“Enceneu les pantalles i s'apagaran els nens”

Laura Estremera

1:14:04
Abel Rodríguez. Laura, podries posar-me exemples concrets o pràctiques concretes de com fomentar l’autonomia en nens des d’una edat primerenca, des de ben petits?

1:14:15
Laura Estremera.  D’acord, anirem una mica, en primer lloc, a entendre què és això de l’autonomia, perquè això de l’autonomia és que faig les coses per la meva pròpia llei, per mi mateix, perquè jo vull, perquè tinc aquest desig i puc triar entre fer la cosa o no fer-la. I més plantejat des de ben petits, perquè si no, comencem a associar ben petits, autonomia i marxem sense voler, la nostra ment igual se’n va a quan es posen les sabates o quan es posen la roba per si mateixos, o quan trien si volen menjar-se una pera o un plàtan per berenar, però, com m’ho has plantejat des de ben petits, anirem una mica enrere en el desenvolupament. I què és el que ja poden anar escollint i anar decidint els nens i nenes quan són petits? Com poden anar desenvolupant i conquerint aquesta autonomia progressiva? L’autonomia serà l’altra cara de la moneda d’un vincle d’aferrament segur. Si jo tinc persones que em cuiden, que em protegeixen i que hi són, tindré prou força per emprendre petites accions per mi mateix. I, fet, en els moments d’atencions, moments d’atencions vol dir els moments de canvi de bolquer, quan estem donant menjar a un nadó, quan estem vestint-lo, quan estem banyant-lo, totes aquestes situacions, aquí ja estem fomentant aquesta progressiva autonomia. I seran també els moments en què construirem aquest vincle d’aferrament que diem, perquè estem escoltant el que estan expressant, ens estem ajustant als seus ritmes, ens estem ajustant als seus temps. Si jo com a adult soc capaç d’ajustar-me al teu ritme, és que estic respectant el teu ritme.

1:16:09

I no que tu com a nen hagis d’ajustar-te al de l’adult. Si jo estic donant menjar i espero que obris la boca, és molt diferent de ser jo qui pressiono la teva boca amb la cullera i ja estic fomentant aquesta autonomia. Quan som capaços de sintonitzar, que es diu en psicologia, o d’anar al ritme i a les necessitats d’aquell nen o nena. Em diràs: «Laura, però aleshores em costarà més temps». Bé, és possible, és possible que siguin uns segons de més, però tot el que estem fomentant en aquestes interaccions quotidianes que passen tantes vegades al dia, doncs serà un gran pes. Anem al nadó petitó de nou i tenim la nostra criatura que està en aquesta etapa. Comença a tenir dos o tres mesets, que es comença a mirar les mans, comença a estar com més centrada en el que passa a l’exterior i ja no només en si mateix i a la cara de la figura de referència. I anirem creant també moments perquè pugui anar conquerint aquest desenvolupament motor autònom, perquè pugui anar jugant per si mateix. Seran temps molt breus, molt curtets, amb nosaltres a prop, moments en què haurem de preparar un espai, un espai de joc, com pot ser el terra. El terra és un lloc ideal, perquè sempre es comporta de la mateixa manera, on evitem possibles accidents respecte a si està en una superfície més alta, preparem aquest espai a terra, si cal, l’aïllem perquè tèrmicament no estigui fred, però que notin aquests suports del seu cos sobre aquest terra que sigui ferm. I llavors li donarem també aquesta possibilitat que vagi descobrint el seu propi cos, els seus suports, la seva postura, com vol ser-hi, com no vol ser-hi.

1:17:58

Què diferent de quan jo li imposo una postura i el poso assegut o el poso en un aparell que em venen per a nadons on l’he de lligar, immobilitzar o que el fa anar per sobre de les seves possibilitats. Oferim, doncs, un espai on el nadó pugui anar movent el seu cos, pot anar descobrint en quina postura vol estar, en quina necessita estar. Però oferim també uns objectes, uns objectes que serien les seves joguines, però que no han de ser les típiques joguines comercials que els compraré en un lloc específic, sempre que siguin materials, objectes que siguin segurs, que no siguin tòxics per al nadó, li interessarà molt més estar en contacte amb material lleuger que pugui utilitzar amb les seves manetes, que no sigui perillós, però que tingui textures diferents, sabors diferents, que siguin de materials diferents, per exemple, una flamera de metall, un cullerot de fusta. Quin interès. Que interessant és tot això per als nens i nenes petits i que poc fomenta o afavoreix la seva autonomia quan el que li oferim és únic, o, encara que hi hagi gran quantitat, de joguines que diuen al nen el que ha de fer. I ara m’està venint al cap una taula d’aprenentatge que està quieta, que està estàtica, on l’infant l’únic que pot fer és tocar-la amb el dit i, de manera passiva, escoltar els sons que emet, observar els llums que hi ha allà. Els nens i nenes necessiten agafar-los, necessiten portar-lo a la boca, necessiten llançar-lo, necessiten adonar-se de si es trenca, de si no es trenca. I per això, els objectes quotidians seran molt més rics que aquestes altres ofertes més tancades i menys estimulants a nivell sensorial. I quan oferim materials d’aquest estil i deixem que siguin ells els que triïn quins volen utilitzar, durant quant de temps, que puguin desplaçar-se fins a ells, els puguin agafar, se’ls puguin emportar a la boca, en aquestes situacions estem afavorint aquesta autonomia.

1:19:54
Abel Rodríguez.  I vull tocar un tema que em sembla molt important i, sobretot perquè jo ho estic vivint just ara, en aquests moments, sobretot amb les dues nenes. Tema pantalles. És veritat que vivim en un món tecnològic, però bé, és força complicat de portar a la pràctica. Què en penses tu i quina opinió tens sobre aquest tema?

1:20:15
Laura Estremera.  Altre cop anem a què és el que ells necessiten, i necessitar també és diferent de què és el que et ve de gust o un desig. Estem parlant de necessitats del desenvolupament, allò que t’ajuda a fer que el teu desenvolupament sigui el més adequat o el més saludable en tots els aspectes. I els nens i nenes petites el que necessiten és fer, és acció, és moviment, és estar en contacte amb la realitat. Per aprendre necessiten vivenciar. Un nen sap que alguna cosa està alta perquè no arriba a agafar-la amb els braços, sap que alguna cosa és delicada i es trenca perquè ha tingut l’oportunitat d’agafar aquesta branqueta i en anar tocant-la s’ha sortit i s’ha trencat. Necessita tot aquest desenvolupament sensorial. Necessito una flor que té totes les seves dimensions, la mida, la textura, l’olor, fins i tot el sabor. Aleshores, una pantalla no podrà suplir tot això, encara que anéssim a la part més relacionada amb l’aprenentatge i diguéssim: «Bé, però és que així potser aprèn». Necessiten contacte amb la realitat i necessiten actuar i operar sobre la realitat. A més, tenim un altre tema associat. Els nens i nenes, dins de les seves necessitats, hi ha la de l’atenció. La de sentir-se mirats. Quantes vegades, per exemple, veiem un nen que està fent una conducta determinada, que potser no és la més adequada, i hi ha un adult que diu: «És que això ho està fent per cridar l’atenció». I el que oferim és el contrari, perquè se sol dir: «Doncs tu no li facis ni cas, no li paris atenció». Bé, si ho fa per cridar l’atenció és que ens està expressant la seva necessitat i el que ens diu és: «Vull que em miris, vull sentir-me vàlid, vull sentir-me important i no sé demanar-t’ho d’una altra manera».

1:22:12

Fins i tot és possible que ho hagi demanat d’altres maneres, però mentre t’ho he demanat d’altres maneres, no he rebut la resposta. Quan ho faig així, aleshores ja la teva mirada se’n va cap a mi. Amb això vull dir que els nens i les nenes necessiten sentir-se mirats, necessiten ser ells els que estan jugant, els que estan actuant i tenen un adult que és present, un adult que, amb aquesta presència, està enviant un missatge de per mi ets important, el que fas és interessant i, en canvi, què és el que passa amb les pantalles i què passa a la nostra societat últimament? Que, en lloc de ser nens mirats per adults, són nens aturats, observant a través d’una pantalla el que fan els altres, és a dir, que es dediquen a mirar, quan el que haurien de ser és mirats i ser ells els que actuen sobre la realitat. I també m’inquieta molt el poder que tenen aquestes pantalles. Com en una etapa on aprenen fent, on hi ha tant de moviment, on hi ha tant de joc, on hi ha tanta explosió, es queden atrapats veritablement amb la pantalla. Sí, el temps que va durar a la pantalla, perquè fins i tot quan apaguem el dispositiu apareixerà una frustració, un enuig, una rebequeria, aquesta sensació que mai en tenen prou. És a dir, que a nivell emocional també ens està marcant un impacte diferent del joc. Perquè, quan juguen a la sala, es mouen, s’expressen, pugen, baixen, però també connectaran amb el cansament. I ara paro i estic una estona quieta i després una altra vegada torno a jugar i em fa connectar amb els meus cicles, els meus cicles d’activitat, els meus cicles de descans, em fa estar a l’aquí, a l’ara, a la vida. En canvi, amb les pantalles s’hi aferren, necessiten estar-hi més. I hi ha una frase al meu llibre «Deixa’ls ser nens» que jo crec que resumeix molt bé això que generen les pantalles, que em sembla tan curiós en aquesta etapa que és la de: «Enceneu les pantalles i s’apagaran els nens».

1:24:22
Abel Rodríguez. Bé, Laura, és veritat que hi ha una part teòrica que és molt bonica, però sí que és veritat que després el dia a dia doncs tema rebequeries, gelosia entre germans, el mateix cansament dels pares. Tens algun truc infal·lible per a tot això?

1:24:37
Laura Estremera. Doncs els trucs infal·libles no existeixen, però hi ha cosetes que ens poden ajudar. I és cert que en el dia a dia hi pot haver moltíssims conflictes i el primer que hem de tenir en compte és com vivim aquests conflictes. És clar, si jo visc el conflicte com una cosa a evitar, com una cosa amb una connotació negativa, doncs intentaré estar lluitant contra que apareguin aquests conflictes. Si jo veig el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge, que ens sumarà, que aprendrem alguna cosa, perquè potser ens serveix, ho veiem des d’un altre lloc. Quan apareix un conflicte? Doncs apareix un conflicte, a mi m’agrada molt visualitzar-lo com si fossin uns engranatges, quan l’adult té una sèrie de necessitats, el nen o la nena té altres necessitats i mentre tot va encaixant, tot flueix. Però hi ha moments en què no encaixen, en què jo puc tenir una necessitat, que potser vull que sortim ja de casa i el meu fill pot tenir la necessitat que encara vol jugar una mica més amb els seus ninotets. I aquí és on apareixerà aquest conflicte. Però els conflictes tindran, i aquí segueixo en Jesper Juul, tindran un clima i un contingut. El contingut, múltiple, és que vol continuar jugant i nosaltres hem de marxar. És que ha pegat a un company, és que li treu les joguines a la seva germana, és que va entrar en una botiga i es va emportar unes coses sense pagar. Continguts n’hi ha moltíssims, però el clima, és a dir, què és el que jo puc afavorir perquè aquest conflicte sumi, ens aporti alguna cosa, aquesta experiència que hem viscut ens serveixi per a alguna cosa, a diferència de, al revés, ens distancia més, ens fa malbé d’una manera o perjudica una mica la nostra relació, doncs aquí sí que podem realitzar determinades pràctiques.

1:26:41

I una d’elles que em sembla molt evident, però que la tenim molt poc en compte, és tenir en compte tot allò que transmetem a través del llenguatge no verbal. Transmetem moltíssim amb el nostre cos, amb la nostra postura, amb el nostre gest, amb el nostre to de veu i, si parlem de primera infància, els tres primers anys són molt més permeables a tot aquest llenguatge no verbal, que és el que estem transmetent amb les paraules. Aleshores, quan jo li dic a un nen: «Que no cridis» i li ho dic cridant, no s’estan quedant amb l’ordre que jo estic donant, sinó amb com jo ho estic fent. I això estaria també molt unit a com som com a models en aquestes situacions. Estan aprenent contínuament de tot allò que fem. Els set primers anys és una etapa en què aprenen moltíssim del nostre exemple. Doncs si jo vull que no tregui les coses de la mà i no li tregui la joguina a la seva germana, doncs no aniré a treure-li la joguina per tornar-li a la seva germana, perquè aprendran de l’acció que estem transmetent. Aquest llenguatge no verbal en si mateix, si n’anem sent més conscients, també podrem adonar-nos que a vegades estem nosaltres en total tancament, com perquè allà ells se sentin escoltats, ells se sentin tinguts en compte i llavors puguin atendre a allò que volem explicar-los que és adequat o no és adequat. Important també, aquesta paraula és dels psicomotricistes, la fem servir molt els psicomotricistes, que és estar a l’escolta, però no una escolta de veure què és el que ens expliquen amb paraules, sinó a tot allò que m’estàs transmetent amb tot el teu cos. Perquè els nens ens transmeten contínuament, fins i tot abans de parlar, a través del to de veu, de la mirada, del gest. Aleshores llegirem una mica més amb les seves conductes, amb com es mouen, amb què s’estan aferrant, a tot això que ens estan transmetent més enllà del que ens estiguin dient amb paraules.

1:28:45

Una cosa que també ens ajuda als conflictes és tenir en compte que l’amor és incondicional. I això què vol dir? Doncs que passi el que passi, facin el que facin, sempre els estimem. I això ho han de tenir claríssim. Podrem no estar d’acord amb el que han realitzat, amb la conducta, però l’amor hi serà. A més, ens posarem al punt de vista d’un nen. Imagina’t quina por. Que complex. En un món on encara no saps què és adequat o què no ho és, què és correcte, què no és correcte, en funció del que facis, el que més necessites, que és l’amor, l’afecte, la pertinença de la teva família, de les teves figures de referència, saber que això t’ho poden retirar. I quantes vegades això es fa servir com a amenaça. «Doncs si no t’ho menges tot, la mare no t’estimarà. Doncs com no aprovis, t’enviarem a un internat. Un dia… Mira, em teniu fins aquí, un dia agafo la porta i me’n vaig». Aquestes amenaces d’abandó fins i tot al parc. «Doncs ja me’n vaig del parc. O vens o et quedes aquí solet». Quina por, no? Per als nens. Doncs seran situacions que ens tancaran a la comunicació i farà que apareguin més conflictes. El llenguatge que utilitzem, a vegades amb els nens fem servir molt el sarcasme, els dobles sentits com una manera de posar límits o posar el nostre punt de vista i és important saber que fins als cinc o els sis anys els nens no entenen aquest sarcasme i aquest doble sentit. És allà, posant-se les sabates per si mateix, li porta més temps i nosaltres diem: «Tu tranquil, si tinc tot el dia». Què li arriba del nostre llenguatge no verbal respecte al que estem transmetent amb les paraules? El que volem transmetre realment no li arriba perquè no som clars. I quan li arribi el que li volem transmetre, estem sent molt ofensius i no afavorirem que cooperin i que llavors, d’acord, m’ho poso més de pressa, sinó que ho prendran com el que és, com una ofensa, com una burla, i llavors estaré encara més reactiu a aquesta situació. Aleshores ja veiem que receptes màgiques no en tenim, però tenim petits tips, petites idees que ens ajudaran a poder enfrontar-nos millor a aquestes situacions del dia a dia.

1:31:17
Abel Rodríguez. Laura, moltíssimes gràcies per aquesta conversa. M’ha encantat poder-la tenir amb tu. Ens podries donar un darrer missatge per a tots aquells pares que volem criar amb un aferrament segur?

1:31:28
Laura Estremera. Doncs jo us convidaria a tenir més reflexió sobre mi mateix, quines són les meves expectatives respecte a aquests nens i nenes que tinc a prop, quines són les meves emocions, les meves necessitats i també la d’ells i com puc, una vegada que he separat les meves expectatives, què és el que m’agradaria que… Bé, sí, ens serveix, ens serveix per vincular, ens serveix per tenir aquests projectes, però després us convidaria a ajupir-nos a la seva altura i mirar-los, a observar amb tota la nostra atenció posada en aquesta escolta, en sentit ampli, de què és el que estan fent, què és el que ens estan transmetent, perquè aprendrem moltíssim d’aquests nens i nenes reals que tenim davant.

1:32:18
Abel Rodríguez. Laura, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, ha estat un veritable plaer i que cal escoltar tots aquests ensenyaments que als pares ens venen tan bé. Moltíssimes gràcies.

1:32:29
Laura. Gràcies a tu, Abel.